Jak powstaje Bio actiW 500?

Biobójcza aktywna woda, na świecie znana szerzej jako elektrolizowana woda (EW )lub ECA (Elekto-chemicznie aktywna woda) powstaje tylko z naturalnych składników, czyli z wody i soli w wyniku elektrolizy. (Elektroliza to zmiana struktury chemicznej substancji, które zachodzą pod wpływem dołączenia zewnętrznego napięcia elektrycznego).

Unikatowa technologia stabilizacji opracowana przez polskich naukowców pozwala na przepływ lekko słonawej wody, przez opatentowane ogniwo elektrolityczne, w wyniku czego powstaje ultra czysty kwas podchlorawy.  Ta właśnie technologia sprawia, że produkt jest trwały i nie zawiera żadnych dodatkowych składników.

Jak działa kwas podchlorawy?

Wyobraźmy sobie jak działa ludzki układ odpornościowy? Kiedy jest atakowany przez różnego rodzaju drobnoustroje, bakterie grzyby czy wirusy, wytwarza wówczas tzw. białe krwinki które wysyła w miejsce powstania inwazji. Te białe krwinki to neutrofile, które są właśnie odpowiedzialne za produkowanie substancji biobójczej, czyli głównie kwasu podchlorawego z wody i soli pod wpływem impulsów nerwowych. Czyli występujący naturalnie w organizmie człowieka kwas podchlorawy (HCIO) to silny środek biobójczy o mocnym działaniu dezynfekującym. Co najważniejsze jest całkowicie bezpieczny i nietoksyczny dla ludzi.

Dlaczego Bio ActiW 500 jest skuteczny do dezynfekcji?

Środki dezynfekcji w połączniu z mikroorganizmami działają podobnie jak magnesy. Jeśli przyłożymy je polami naładowanymi ujemnie, będą się odpychać.

Kwas podchlorawy w odróżnieniu od jonu podchlorynu jest nawet 100 razy efektywniejszy w zabijaniu różnego rodzaju bakterii, grzybów czy wirusów (w tym COVID) ponieważ naładowany jest neutralnie, natomiast jon podchlorynu ujemnie. To sprawia że kwas podchlorawy z łatwością może przeniknąć przez ściankę komórki i zniszczyć mitochondrium patogenu.

Dodatkowo kwas podchlorawy jest silnym utleniaczem, czyli doskonałym środkiem odkażającym. Dlaczego? Bo jego zdolność do utleniania elektronów z innych związków chemicznych skutecznie zabija bakterie, grzyby i czy glony dokonując trwałych zmian w ich składzie chemicznym.

Skuteczny środek do dezynfekcji?

Biorąc pod uwagę standardy jakości wody pitnej, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła, iż woda o poziomie ORP równym 650 mV jest wodą odkażoną. W związku z tym inaktywacja wirusów odbywa się w sposób natychmiastowy.  W ten sposób zabijane są m.in. Bakterie E.coli.

Bardziej odporne organizmy takie jak salmonella, drożdże, pleśnie wymagają ORP na poziomie 750 mV i wyższym.

Kwas podchlorawy ściśle związany jest również z czynnikiem pH wody. Najbardziej skuteczne działanie można osiągnąć w przedziale pH 3,0-5,5. Podczas gdy pH wody kranowej to przeważnie 7,0-8,0.

10% roztwór produktu Bio ActiW 500 zawiera 50 ppm chloru (kwasu podchlorawego). Potencjał ORP takiego roztworu w pH około 7,0 wynosi nieco ponad 800 mV. Jeśli obniżymy pH tego roztworu dodając np. około 1 gram kwasku cytrynowego na 1 litr wody, to poziom ORP wzrośnie do ponad 900 mV. Dzięki temu szybciej nastąpi dezaktywacja mikroorganizmów.

Bezpieczeństwo Bio ActiW 500

Bio ActiW 500 jest objęty pozwoleniem na obrót produktem biobójczym nr 7777/19, wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Środków Biobójczych. Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania.

Data ważności: 03.03.2023
Nr B-BŻ-6071-06/20/G