Kwas podchlorawy w walce z wirusami w tym covid19

Działanie wirusobójcze kwasu podchlorawego (na podstawie zagranicznych badań, oraz na podstawie opinii wydanej przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów, numer opinii: ECHA/BPC/199/2018 )

Opinia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) reguluje stosowanie środków biobójczych w Europie. PT 1 – dotyczy stosowania kwasu podchlorawego do dezynfekcji rąk i skóry. PT 4 – dotyczy dezynfekcji powierzchni.

Główne punkty z opinii ECHA

  1. Kwas podchlorawy ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze

“The data on active chlorine released from hypochlorous acid and the representative biocidal product have demonstrated sufficient efficacy against the target species. Active chlorine released from hypochlorous acid acts by non-specific oxidising mode of action.  Active chlorine has bactericidal, fungicidal, yeasticidal, sporicidal and virucidal activity.”.

2)      Bezpieczeństwo ludzi: nie ma zagrożenia dla skóry, oczu oraz dróg oddechowych. (Toksyczne objawy stwierdza się tylko w przypadku aktywnego chloru powstającego z podchlorynu sodu: )

“The toxicological profile of active chlorine (as an equilibrium of chlorine, hypochlorous acid and sodium hypochlorite) generated through electrolysis is linked to that of sodium hypochlorite, hypochlorous acid and chlorine gas. Based on the available toxicological data covering the standard information requirements for biocides and some observational human data it was concluded that the only evident toxicological concern is the eye, skin and respiratory tract irritating potential of sodium hypochlorite solutions.”

3)      Nie ma zagrożenia dla dzieci I dorosłych przy dotykaniu świeżo dezynfekowanych powierzchni – przy stężeniu poniżej 0,03% (300 ppm)

“Secondary (indirect) exposure to children and adults can occur from touching freshly disinfected tables. However, the exposure concentrations are 0.03% which is below the dermal reference value of 1%. Consequently, there is no concern for the child from indirect exposure (touching freshly treated surfaces after disinfection of tables in restaurants) to available chlorine.”

Wpływ na środowisko:

EPA kwas podchlorawy

Potwierdzenie rejestracji przez The Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska (USA) zwalczający SARS CoV-2.

Świadectwo PZH

“Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka”

<załącznik>

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

<Wykaz produktów biobójczych>

Profesjonalna usługa biodezynfekcji

Chcesz dowiedzieć się więcej – napisz!Jak to działa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *