Produkty biobójcze

Główny Inspektor Sanitarny w związku z rozprzestrzeniającą się sytuacją związaną z wirusem SARS-Cov-2 informuje, że na rynku polskim, ale także w całej Unii Europejskiej, do zwalczania organizmów szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt (w tym wirusów), wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko i wyłącznie produkty, na które wydane jest odpowiednie pozwolenie.

Wykaz Produktów Biobójczych

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie na obrót. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. Wykaz ten, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze.

Jak wpisać produkt do wykazu produktów biobójczych?

Wpisów do Wykazu Produktów Biobójczych i zmian wpisów z urzędu, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Bio Actiw 500 jako skuteczny środek biobójczy

Bio Actiw 500 wpisany został do Wykazu Produktów Biobójczych w dniu 30 maja 2019 roku z pozwoleniem nr. 7777/19

Chemiczna nazwa substancji czynnej – Aktywny Chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy.

Środek ten (ciecz) służy do do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością lub paszami dla zwierząt. Do usuwania pleśni pojawiających się m.in. na powierzchniach takich jak ściany, okna, podłogi, wanny, umywalki, szafki kuchenne itp. Do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt, dezynfekacji wody przeznaczonej do mycia owoców i warzyw oraz do dezynfekcji wód wodociągowych i wód ze studni głębinowych przeznaczonych do spożycia dla ludzi i zwierząt. Wykazuje działanie: bakteriobójcze, drożdżakobójcze i grzybobójcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *