Targi i konferencje w reżimie sanitarnym

Pod koniec maja Ministerstwo Rozwoju opublikowało specjalne wytyczne dla organizatorów targów i konferencji. Z jakimi nowymi obowiązkami muszą liczyć się firmy z branży eventowej?

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami odmrażania kolejnych etapów polskiej gospodarki. Niedawno przyszła kolej również na branżę eventową, jedną z najbardziej dotkniętych przez walkę z koronawirusem.

6 czerwca poluzowano obostrzenia w zakresie organizacji zgromadzeń (m.in. targów, konferencji i kongresów), a także imprez plenerowych do 150 osób. Wytyczne dla organizatorów targów i konferencji nakładają na nich nowe obowiązki, z których część jest wspólna, a część charakterystyczna wyłącznie dla danego typu wydarzenia.

Wspólne wytyczne dla organizatorów targów i konferencji:

  • zapewnienie obsłudze środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienie odpowiedniej liczby dozowników z płynem dezynfekującym (m.in. przy wejściach i przy toaletach),
  • regularna dezynfekcja często dotykanych miejsc,
  • kontrola liczby osób biorących udział w wydarzeniu,
  • zastosowanie układu miejsc zapewniającego dwumetrowy odstęp od każdego uczestnika,
  • zapewnienie dobrej wentylacji obiektu, wietrzenie pomieszczeń,
  • przygotowanie specjalnego pomieszczenia do izolacji potencjalnego chorego,
  • uruchomienie alarmowego numeru telefonu (dostępnego w czasie wydarzenia),
  • bezdotykowy pomiar temperatury obsługi, dostawców oraz uczestników,
  • zebranie danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia na wypadek stwierdzenia u jednego z nich zakażenie koronawirusem.

Organizacja targów w trakcie epidemii

Głównym obowiązkiem nałożonym przez Ministerstwo Rozwoju na organizatorów targów jest konieczność zapewnienia odpowiedniej wielkości ciągów komunikacyjnych między poszczególnymi stoiskami. Odległość między nimi powinna zostać poszerzona do co najmniej 3 m.

Bilety wstępu na targi powinny być sprzedawane wyłącznie online z podziałem na poszczególne dni, by ograniczyć liczbę osób przebywających na terenie targów i oczekujących na wejście. Organizator powinien stosować system liczenia osób, by zablokować możliwość dalszego wchodzenia na teren obiektu, jeśli w budynku znajdzie się zbyt wiele osób. Jego obowiązkiem jest także wyznaczenie osobnych dróg dla wchodzących i wychodzących, by zminimalizować ich kontakt.

Organizacja konferencji w trakcie epidemii

Głównym obowiązkiem nałożonym na organizatorów konferencji jest przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia dla pracowników obsługi w zakresie procedur przeciwdziałania COVID-19. Uczestnikom wydarzenia należy zapewnić bezdotykową obsługę i w ramach możliwości bezdotykowe wejście na teren wydarzenia (np. poprzez zablokowanie otwartych drzwi). Każdy uczestnik konferencji powinien posiadać przypisane do siebie miejsce, by zapobiec wielokrotnemu zmienianiu miejsc podczas wydarzenia.

Organizatorzy konferencji zostali zobowiązani do zmniejszenia maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w windzie zgodnie z podanym wzorem (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3). Zastrzeżenie to nie dotyczy rodzin.

Uczestnikom wydarzenia należy zapewnić możliwość zachowania stosownych odstępów zarówno w kolejce do wejścia, jak i w kolejce do rejestracji czy do toalety. Organizator powinien przygotować osobne wejście i wyjście z terenu spotkania, by ograniczyć możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych.

W czasie posiłku należy zrezygnować ze szwedzkiego stołu, a napoje i posiłki powinny być serwowane bezpośrednio przez obsługę. Uczestnicy wydarzenia mogą spożywać posiłki wyłącznie przy zachowaniu dwumetrowego dystansu między stolikami.

Kompleksowe rozwiązanie dla organizatorów eventów

Biodezynfekcja proponuje kompleksowe rozwiązanie dla organizatorów wszystkich eventów. Inwestycja w gotowe rozwiązanie to koszt mogący sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Dzięki nam nie musisz inwestować w rozwiązanie wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a wykorzystywanego kilka razy w roku.

Zaletą naszej usługi jest fakt wypożyczenia tego typu rozwiązania, gdzie koszt dezynfekcji na pojedynczego uczestnika wydarzenia to tak naprawdę koszt kilku złotych.

Dodatkowo kompleksowo możemy zapewnić innowacyjny system kamer do pomiaru temperatury ciała.

Jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem, skontaktuj się z nami:

tel. 784.007.080

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *